Helena Särkijärvi

Socialliberal samhällsaktör I Egentliga Finland

Jag är filosofie magister inom geografi och kandidat i statsvetenskaper.  Jag har lång erfarenhet av utbildning. De senaste åren har jag arbetat som projektledare med landskapsvård och utveckling av naturturism. Jag anlitas också som lärare och som skärgårdsguide.

Skärgårdsnaturen är min passion och allra helst tillbringar jag sommaren i en segelbåt i Skärgårdshavet. Vintertid är det skidning och skogsvandring som gäller. Jag motionerar gärna, använder aktivt sociala media och läser en hel del.  Matlagning är en kär hobby och som frivilligarbete upprätthåller jag sex Rekoringar I Egentliga Finland.

Mina styrkor som politiker är mångsidig expertis, samarbetsvillighet och förmåga att uppfatta helheter. Jag uppskattar debatt och ärligt beslutsfattande som baserar sig på motiverade förslag och åsikter.  Men jag försvarar också om nödvändigt kraftfullt de frågor som för mig är viktiga.

Jag följer aktivt med samhällsdebatten och världshändelser. Min gröna ideologi har sin grund i landsbygden. Därför är jag genuint intresserad av glesbygdens levnadsvillkor, dess problematik och utmaningar. Jag försöker i mina visioner se framtidsperspektivet och möjlighet till positiv utveckling.

Jag ställer upp i riksdagsvalet eftersom jag vill rädda den finländska naturen och välfärdssamhället. Mina viktigaste valfrågor är utbildning, miljöskydd samt främjande av social rättvisa och jämlikhet. Jag tror att hållbar utveckling är rätt väg till en bättre morgondag.

Helena i sociala medier