Helena Särkijärvi

Helena Särkijärvi från Pargas – riksdagsvalskandidat för de Gröna

Helena Särkijärvi är ett socialt liberal grön aktör i Egentliga Finland. Frågor som ligger henne nära hjärtat är lokal mat, havet, kulturmiljöer och skogarna. Helena är en världsförbättrare som tror på konstruktivt samarbete och faktabaserat beslutsfattande.

”Jag är filosofie magister inom geografi och kandidat i statsvetenskaper.  Jag har lång erfarenhet av utbildning och för tillfället arbetar jag som projektledare med landskapsvård och utveckling av naturturism. Ofta blir jag anlitad som lärare och som guide”, säger Särkijärvi.

”Skärgårdsnaturen är min passion och allra helst tillbringar jag sommaren i en segelbåt i Skärgårdshavet. Vintertid är det skidning och skogsvandring som gäller. Jag använder aktivt sociala media och läser gärna, därtill är jag en aktiv motionär.  Mat har alltid intresserat mig och jag upprätthåller på frivillig bas sex olika REKO-ringar i Egentliga Finland.

Som politiker är min styrka mångsidig expertis, samarbetsvillighet och förmåga att uppfatta helheter. Jag uppskattar debatt och ärligt beslutsfattande som baserar sig på motiverade förslag och åsikter men jag försvarar också om nödvändigt kraftfullt de frågor som för mig är viktiga.

Jag följer aktivt med samhällsdebatten och världshändelser. Min gröna ideologi har sin grund i landsbygden. Därför är jag genuint intresserad av glesbygdens levnadsvillkor, dess problematik och utmaningar. Jag försöker i mina visioner se framtidsperspektivet och möjlighet till positiv utveckling.

Jag ställer upp i riksdagsvalet eftersom jag vill rädda den finländska naturen och välfärdssamhället. Mina viktigaste valfrågor är utbildning, miljöskydd och främjande av social rättvisa och jämlikhet. Jag tror att hållbar utveckling är rätt väg till en bättre morgondag.”

Helenas kampanj hade Kick off i Stormälö i Pargas den 17 november. Kom med i kampanjen genom att anmäla dig till helena.sarkijarvi@vihreat.fi. Välkommen med!

Helena i sociala medier