Initiativ

Motion om att grunda kärlekens skog

10.9.2018: Beslut: Förslaget godkändes ”Var skog har nog sin källaVar äng sin blomma harVart hjärta har sin sagaFrån flydda ungdomsdar.Och skogens källa sinarOch ängens blomma dörMen hjärtats tysta sagaEj någon tid förstör.” År 1827 drabbades Åbo av den största...