Förtroendeuppdrag 2017-2021

Landskapsfullmäktigeledamot
Medlem in Egentliga Finlands förbunds skärgårdskommission
Andra vice ordförande i Pargas stadsstyrelse
Fullmäktigeledamot i Pargas stad
Ordförande för Grönas fullmäktigegrupp
Stadstyrelsens representant i kulturnämnden
Medlem i Pargas näringslivsrådet
Suppleant i stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
Ledamot i gemensamma kyrkorådet i Pargas kyrkliga samfällighet 2019-2020
Ledamot i kyrkorådet i Länsi-Turunmaan seurakunta
Ledamot i gemensamma kyrkofullmäktige i Pargas kyrkliga samfällighet
Suppleant i sektionen för den språkliga minoriteten i Åbolands delansvarsområdes direktion i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Suppleant i Turun Osuuskauppa handelslags fullmäktige
Kandidat i riksdagsvalet 2015 & 2019