Blog

Motion om att upprätta en plan för seniorstråk i Pargas

10.9.2018 Beslut: Förslaget godkändes  Finland åldras snabbast i Europa. År 2040 kommer fler än var fjärde finländare att vara 65 år eller äldre. Att trygga den äldre befolkningens funktionsförmåga är en av de viktigaste samhällspolitiska utmaningarna i vårt land....

Motion om att grunda kärlekens skog

10.9.2018: Beslut: Förslaget godkändes ”Var skog har nog sin källaVar äng sin blomma harVart hjärta har sin sagaFrån flydda ungdomsdar.Och skogens källa sinarOch ängens blomma dörMen hjärtats tysta sagaEj någon tid förstör.” År 1827 drabbades Åbo av den största...