Blog

Mot ett mer hållbart skogsbruk i offentligt ägda skogar

Kolsänkorna i skogarna och marken kommer att få en allt större betydelse i klimatpolitiken inom de kommande åren. Enligt klimatavtalet från Paris borde kolutsläppen och kolsänkorna vara i balans fram till slutet av detta århundrade. De finska skogarna har hittills...

Kloka människor äter mört – hållbara lösningar för tallriken

Framtidens jordklot hotas av matbrist inom några årtionden. Världens invånarantal ökar och konsumtionsvanorna förändras men matproduktionen ökar inte i samma takt. Världsekonomins tyngdpunkt kommer också att förflyttas alltmer till Asien och européernas förmåga att...

Det finns ingen tvångssvenska

På ett möte gällande mina förtroendeuppdrag råkade jag vara den enda finskspråkiga deltagaren. Efter mötet frågade man mig försiktigt, hur det kändes att vara tvungen att lyssna på tvångssvenska.Till det svarade jag att för mig existerar det inte sådana ord.Att...

Om hållbar skärgårdsturism

Hållbar skärgårdsturism vårt trumfkort Turismen är en växande exportgren, som sysselsätter för tillfället ca 140 000 personer i Finland och antalet förväntas öka till 180 000 fram till år 2025. Turismens del av bruttonationalprodukten är redan nu större än...

Hur löser vi nedskräpningens olidliga dumhet?

Man har redan länge förhållit sig till nedskräpningen som ett rätt så ofarligt miljöproblem. På senaste tiden har dumpningen av stort avfall i naturen minskat men samtidigt har man blivit mycket mera likgiltig för mindre nedskräpning. Nedskräpning innebär stora och...

En ny bro mellan Pargas och S:t Karins

Bron mellan Pargas och S:t Karins fyllde för ett tag sedan sina modiga femtio år. Till skillnad från oss vanliga dödliga, betyder detta att Rävsunds bro börjar komma till sin vägs ände. Brons skick är redan nu oroväckande och myndigheterna följer noga med eventuella...