VALTUUSTOALOITE 14.5.2019

Valtuustoaloite Reilun kaupan kaupungin –arvonimen hakemiseksi
Suomalaisista lähes 80 % katsoo, ettei verovaroilla tule hankkia sellaisia tuotteita, joiden tuotannossa on käytetty lapsityövoimaa tai loukattu muulla tavoin työntekijöiden oikeuksia. Kunnat tekevät isoja hankintoja ja niiden ostokriteerit muokkaavat myös tuotteitaan tarjoavien yritysten toimintatapoja. Reilu kauppa on kansainvälinen järjestelmä, jossa tuotteesta maksetaan viljelijälle vähintään takuuhinta, lapsityövoimaa ei käytetä ja viljely on ympäristön kannalta kestävää. Reilu kauppa koskee vain kehitysmaissa tuotettavia tuotteita eli Reilun kaupan tuotteet eivät kilpaile lähituotannon tai kotimaisen tuotannon kanssa. Reilu kauppa on keino edistää maataloustuotannon sosiaalista vastuuta globaalisti.

Reilun kaupan kaupunki –arvonimen saadakseen kunnan tulee ottaa viisi askelta, joiden myötä se sitoutuu hankkimaan Reilun kaupan tuotteita ja viestimään Reilusta kaupasta omille asukkailleen.

Reilun kaupan kaupungin arvonimi edellyttää viiden kriteerin täyttymistä:

Ensinnäkin kaupungin tulee käyttää Reilun kaupan tuotteita. Vähintään Paraisten kaupungintalolla ja kaupungin virallisissa tilaisuuksissa tarjotaan Reilun kaupan kahvia ja teetä. Tähän tarvitaan kaupunginvaltuuston päätös.

Toiseksi Paraisten kaupungissa tulisi toimia Reilun kaupan kannatustyöryhmä, joka koostuu innokkaista ihmisistä yhteiskunnan eri osa-alueilta. Kannatustyöryhmän tehtävänä on seurata arvonimeen vaadittavien kriteerien täyttymistä myös arvonimen saamisen jälkeen.

Kolmanneksi Paraisten kokoisessa kaupungissa tulisi olla vähintään viisi kahvilaa tai ravintolaa, joissa tarjotaan Reilun kaupan kahvia, teetä tai muita tuotteita. Tähän lasketaan mukaan myös huoltoasemat, henkilöstöravintolat, hotellit, majatalot, ravintolat ja pikaruokapaikat. Reilun kaupan tuotteiden käytön edistäminen soveltuu siis mainiosti myös kuluttajien kestävään matkailukohteeseen kohdistamiin odotuksiin.

Neljänneksi Paraisilta pitäisi löytyä kaksitoista yhdistystä, työpaikkaa tai urheiluseuraa, joissa sitoudutaan käyttämään Reilun kaupan tuotteita. Lisäksi myös paikallisen seurakunnan tulee käyttää Reilun kaupan tuotteita. Paraisten seurakuntayhtymä on jo valmiiksi mukana Reilun kaupan toiminnassa.

Viidenneksi Reilun kaupan kaupunki edistää viestinnässään ja hankinnoissaan eettistä kulutusta ja kestävää kehitystä, mikä tukee myös Paraisten kaupungin strategiaa. Reilun kaupan kaupunki osallistuu haluamallaan tavalla kerran vuodessa järjestettävälle Reilun kaupan viikolle esimerkiksi tarjoamalla kouluissa ja päiväkodeissa Reilun kaupan banaaneja välipalaksi.

Esitämme, että Paraisten kaupunki suunnittelee ja toteuttaa ne toimenpiteet, joiden avulla Paraisten kaupunki voi edistää kaupunkistrategian tavoitteiden mukaista kestävää kehitystä ja saada Reilun kaupan kaupungin arvonimen.

Paraisilla 14.5.2019