19.3.2019

Lastensuojelulla ja perheiden hyvinvoinnin tukemisella on merkittävä vaikutus Suomen kansantalouteen. Panostukset lapsiin ja perheisiin ovat tehokas keino vähentää julkisen talouden kestävyysvajetta sekä edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Kodin ulkopuolelle sijoitettu lapsi aiheuttaa laskentatavasta riippuen arviota noin kymmenen tuhannen euron kustannukset kuukaudessa.  Ennaltaehkäisevä työ ja lapsiperheille suunnattava varhainen tuki ovat myös keskeinen osa syrjäytymistä ehkäisevää työtä.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman eli ns. LAPE-hankkeen loppuraportti ehdotuksista lastensuojelun toimintaedellytysten ja laadun parantamiseksi on juuri julkaistu. Raportissa esitetään muun muassa lastensuojelun työntekijäkohtaisen asiakasmäärän rajaamista 25 asiakkaaseen. Asiakasmäärän väheneminen parantaa lastensuojelun työntekijöiden mahdollisuuksia hoitaa tehtävänsä laadukkaasti. Työn kuormittavuuden väheneminen lisäisi samalla myös alan houkuttelevuutta.

Paraisten lastensuojelussa on tällä hetkellä asiakkaita yhtä työntekijää kohden 40,33. Suositusten mukaiseen mitoitukseen päästäisiin, jos Paraisten kaupunki palkkaisi lisää kaksi lastensuojelun työntekijää. Palvelutarpeen arvioinnin tehostuminen mahdollistaisi myös sen, että lastensuojelun piiriin myös ohjautuisivat ne asiakkaat, joita voidaan siellä parhaiten auttaa. Suositusmitoituksien mukainen työntekijämäärä toisi Paraisille myös positiivista julkisuutta, sillä olisimme ensimmäisinä varsinaissuomalaisina kuntina toteuttamassa tavoitetta.

Esitän, että Paraisten kaupungin lastensuojelun resursoinnista laaditaan selvitys, jonka pohjalta työntekijöiden määrää lisätään LAPE-hankkeen loppuraportissa esitetyn rajauksen mukaiseksi. Esitän myös, että Paraisten kaupungin sosiaali- ja terveysosasto valmistelee vuoden 2020 budjettiesitykseen määrärahat suositusten mukaisiin työntekijäresursseihin.

 

Helena Särkijärvi, Sanna Autio, Mika Wallin, Mia Forssell