12.2.2019

Yhdenvertaisuus merkitsee sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja – perusoikeudet kuuluvat kaikille.

Syrjinnästä vapaa alue -kampanja on Oikeusministeriön ja usean kansalaisjärjestön yhteinen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen tiedotuskampanja, jonka avulla organisaatiot ja työyhteisöt tuovat julki sitoutumisensa syrjimättömyyden periaatteeseen. Julistautuminen on myös merkki työntekijöille, työnhakijoille ja asiakkaille siitä, että organisaatio toivottaa kaikki ihmiset tervetulleiksi riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Kampanjan idea on tehdä organisaation sitoutuminen yhdenvertaisuuteen näkyväksi, sillä syrjinnän vastaiset ohjeet ja strategiat jäävät liian usein vain strategiatason puheeksi. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuneessa organisaatiossa kohdellaan kaikkia asiakkaita ja henkilökuntaa yhdenvertaisesti ja otetaan vakavasti kaikki ilmoitukset ja epäilyt syrjinnästä. ¨Syrjinnästä vapaa alue” –merkki asetetaan näkyville paikoille kaikissa organisaation tiloissa, esimerkiksi kahvihuoneet, aulat, seinät ja nettisivut.

Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista. Esitän, että Paraisten kaupunki julistautuu täten syrjinnästä vapaaksi alueeksi.

Helena Särkijärvi, Sanna Autio, Mika Wallin, Mia Forssell