12.2.2019

Likabehandling betyder att alla människor har lika värde oberoende av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion och övertygelse, åsikt, funktionsnedsättning, hälsotillstånd, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. I ett rättvist samhälle får sådana omständigheter som gäller den enskilde som person, såsom ursprung eller hudfärg, inte påverka människors möjligheter att få utbildning, arbete och olika tjänster – de grundläggande rättigheterna är lika för alla.

Kampanjen Område fritt från diskriminering är en gemensam informationskampanj mot diskriminering, mobbning och trakasserier mellan justitieministeriet och ett flertal medborgarorganisationer. Med hjälp av kampanjen kan organisationer och arbetsplatser visa sitt engagemang för principen om icke-diskriminering. När en organisation förklarar sig som ett område fritt från diskriminering är det också en signal för de anställda, arbetssökande och kunder att organisationen välkomnar alla människor oberoende av kön, ålder, etnisk bakgrund, religion eller övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Idén med kampanjen är att synliggöra engagemang för likabehandling eftersom direktiv och strategier för icke-diskriminering alltför ofta bara förblir ord på strateginivå. I en organisation som förklarar sig som ett område fritt från diskriminering ska alla kunder och all personal behandlas lika och alla anmälningar och misstankar om diskriminering ska tas på allvar. Emblemet ”Område fritt från diskriminering” ska sättas upp på synliga platser i alla organisationens lokaler, till exempel i kafferum och entréhallar samt på väggar och webbplatsen.

Att förklara sig som ett område fritt från diskriminering innebär att man vill motarbeta diskriminering, ingripa i diskriminering och erkänna människors lika värde. Jag föreslår att Pargas stad därmed ska förklara sig som ett område fritt från diskriminering.

Helena Särkijärvi, Sanna Autio, Mika Wallin, Mia Forssell