2.10.2018

Valtuustoaloite Paraisten kaupungin liittymisestä Itämerihaaste-verkostoon

Paraisten saaristokaupunki kattaa suuren osan Saaristomeren alueesta ja sen pinta-alasta on vettä noin 80 %. Meri on läsnä kaupunkilaisten elämässä joka päivä. Merellä ja merestä saadaan elanto, saaristossa liikutaan ja rentoudutaan. Jos meri voi huonosti, tuntuu se jollakin tapaa jokaisen elämässä. Saaristomeren hyvä tila on meidän kaikkien etumme, minkä takia kaupunkimme tulee panostaa entistä enemmän myös Itämeren suojeluun.

Itämerihaaste on verkostoaloite, jonka kutsuu organisaatioita verkostoitumaan, laatimaan oma Itämeri-toimenpideohjelmansa sekä toteuttamaan sitä. Vuonna 2018 Itämerihaasteen verkostoon on liittynyt jo 270 organisaatiota Itämeren alueelta. Aloite on käynnistynyt Turun ja Helsingin kaupunkien toimesta, mutta se on olemassa verkoston jäsenten yhteistyön ja käytännön toiminnan kautta. Itämerihaasteessa ovat Varsinais-Suomesta vastanneet esimerkiksi Mynämäen, Paimion, Kosken, Marttilan ja Maskun kunnat. Suomen aidoin saaristokaupunki Parainen puuttuu kuitenkin listalta.

Itämerihaaste on toimintamuotona ainutlaatuinen. Sen ytimen muodostavat paikallisella tasolla ja organisaatioiden omassa toiminnassa tehtävät konkreettiset vesiensuojelutoimenpiteet. Kaupungit sitoutuivat muun muassa vähentämään aiheuttamaansa ravinteiden piste- ja hajakuormitusta, laivaliikenteen ja veneilyn päästöjä, kehittämään öljyntorjuntavalmiuttaan sekä lisäämään tutkimusta, tietoisuutta ja yhteistyötä rannikkovesien ja koko Itämeren tilan parantamiseksi.

Itämerihaaste on maksuton, kaikille toimijoille avoin Itämeren ja vesiensuojeluun keskittynyt kansainvälinen verkosto. Verkoston toimijat ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet toteuttamaan konkreettisia vesiensuojelutoimenpiteitä lain määräykset ja oman ydintoimintansa vaatimukset ylittäen. Verkostosta toimijat löytävät kumppaneita, jakavat tietoa sekä oppivat ja toimivat yhdessä Itämeren ja lähivesiemme paremman tilan hyväksi.

Paraisten kaupungin uuden strategian mukaisesti kaupungin tulee panostaa kestävään kehitykseen, saaristomatkailuun, ympäristökasvatukseen sekä Itämeri-yhteistyön vahvistamiseen. Saaristomeren tilan kohentuminen parantaa niin vesistöjemme virkistyskäyttöarvoja kuin edistää alueen vetovoimaisuuttakin. Puhdas ympäristö mahdollistaa, ei rajoita.

Esitän siis, että Paraisten kaupunki vastaa myöntävästi Itämerihaasteeseen, laatii jämerän Itämeri-toimenpideohjelman ja ryhtyy pikaisesti toteuttamaan sitä.

 

 

Helena Särkijärvi, Mika Wallin, Mia Forssell, Marja Hyvärilä