2.10.2018

Fullmäktigemotion om att Pargas stad ska ansluta sig till nätverket Östersjöutmaningen

Skärgårdsstaden Pargas omfattar en stor del av Skärgårdshavets område och 80 % av arealen är vatten. Havet är närvarande i invånarnas liv varje dag. Folk får sitt levebröd från havet, folk rör sig och kopplar av i skärgården. Om havet mår dåligt, känns det på ett eller annat sätt i var och ens liv. Ett gott tillstånd för Skärgårdshavet är i allas vårt intresse och därför behöver vår stad satsa allt mer på att skydda Östersjön.

Östersjöutmaningen är ett nätverksinitiativ där man bjuder in olika organisationer att nätverka och göra upp ett eget åtgärdsprogram för Östersjön och genomföra det. Under 2018 har redan 270 organisationer runt hela Östersjön gått med i nätverket för Östersjöutmaningen. Initiativet har tagits av Åbo och Helsingfors städer, men det lever vidare genom samarbete och praktiskt arbete mellan medlemmarna i nätverket. I Egentliga Finland har till exempel kommunerna Virmo, Pemar, Koskis, S:t Mårtens och Masku antagit Östersjöutmaningen. Den mest genuina skärgårdsstaden i Finland, Pargas, saknas dock på listan.

Östersjöutmaningen är unik som verksamhetsform. Kärnan i den är de konkreta vattenskyddsåtgärder som vidtas på lokal nivå och inom organisationers egen verksamhet. Städerna har bland annat förbundit sig att minska punktbelastningen och den spridda belastningen av näring som de förorsakar och utsläppen från fartygstrafik och fritidsbåtar, att utveckla sin beredskap för oljebekämpning och att öka forskning, medvetenhet och samarbete för att förbättra kustvattnets och hela Östersjöns tillstånd.

Östersjöutmaningen är ett kostnadsfritt, internationellt nätverk som fokuserar på vattenskydd och på skyddet av Östersjön och som är öppet för alla aktörer. Aktörerna inom Östersjöutmaningen har förbundit sig att frivilligt genomföra konkreta vattenskyddsåtgärder som överträffar bestämmelserna i lag och kraven i deras egna kärnverksamheter. Inom nätverket kan aktörerna hitta partners, utbyta information samt lära sig av varandra och samverka för ett bättre tillstånd i Östersjön och närliggande vatten.

Enligt Pargas stads nya strategi ska staden satsa på hållbar utveckling, turism i skärgården, miljöfostran och ett förstärkt Östersjösamarbete. Ett förbättrat tillstånd för Skärgårdshavet ökar såväl rekreationsvärden av våra vattendrag som områdets attraktionskraft. En ren miljö möjliggör, den begränsar inte.

Jag föreslår därför att Pargas stad säger ja till Östersjöutmaningen, gör upp ett åtgärdsprogram för Östersjön och börjar genomföra det med det snaraste.

 

Helena Särkijärvi, Mika Wallin, Mia Forssell, Marja Hyvärilä