10.9.2018: Beslut: Förslaget godkändes

”Var skog har nog sin källa
Var äng sin blomma har
Vart hjärta har sin saga
Från flydda ungdomsdar.
Och skogens källa sinar
Och ängens blomma dör
Men hjärtats tysta saga
Ej någon tid förstör.”

År 1827 drabbades Åbo av den största stadsbrand som någonsin hemsökt ett land i Norden. På den tiden hade Åbo 20 000 invånare och av dem blev 14 000 utan hem i branden. Av dessa hemlösa flyttade ungefär 10 % till Pargas, de flesta till sina släktingar på Malmen.

En av dem som blev utan hem var en av de sista som hann bli promoverad till magister vid Akademien i Åbo, nämligen Johan Ludvig Runeberg. Under sin tid i Pargas bodde han i tre olika hus och arbetade bland annat som hemlärare hos Finlands förste ärkebiskop Jacob Tengströms familj.

År 1828 hände något stort. Johan Ludvig Runeberg lärde känna Fredrika Tengström. Till och med den inplanerade resan till Spanien fick ställas in, för Runeberg ville tillbringa tid med sin Fredrika.

Det uppstod kärlek mellan Johan och Fredrika. Runeberg skrev kärleksdikter till Fredrika. Paret gjorde romantiska roddbåtsturer på Kyrkfjärden och gick på hemliga utflykter.

De nuvarande generationerna blir påminda om deras historia genom konstverket Hjärtats saga, Sydämen tarina, av Armi Nurminen vid Sundet.

Pargas har i själva verket varit kärlekens stad i nästan tvåhundra år. Varför skulle det inte kunna vara det också i framtiden?

Runt om i världen finns det kärleksbroar där kärlekspar kan hänga fast ett lås som en symbol för sin livslånga kärlek. I Pargas tycks dock broarna inte tåla kärlekens stora tyngd.

Naturen och skogen har dock alltid varit viktiga för oss finländare. Det berättas att också Johan och Fredrika en gång i tiden brukade vänslas i skuggan av de lummiga björkdungarna i Munkviken.

Tänk om man i Pargas i stället för att fästa lås på broar skulle kunna bekänna sin kärlek i Kärlekens Skog? Dit skulle kärlekspar kunna plantera ett träd som ett tecken på sin kärlek. Under senare år skulle kärleksparen kunna återvända till Kärlekens Skog för att uppmärksamma bemärkelsedagen.

Jag föreslår sålunda att Pargas stad grundar en Kärlekens Skog i ett lämpligt område i närheten av Malmen.

I projektet kombineras respekt för närnaturen, rekreation och välbefinnande för invånare och utveckling av turismen. Kärlekens Skog skulle även ge en positiv, öppen och varm bild av Pargas stad.

Paris skulle få en värdig konkurrent i Finland.

Pargas – Kärlekens stad.

Tack!