Helena Särkijärven, Sanna Aution ja Cornelius Colliandering valtuustoaloite maksuttoman ehkäisyn saamiseksi alle 25-vuotiaille paraislaisille nuorille
Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat suosituksissaan esittäneet, että kunnat tehostaisivat nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaan seksuaaliterveydestä tulee huolehtia nuoren seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai muusta taustasta riippumatta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien mukaisesti. Ehdotuksiin on kuulunut maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille, mutta toistaiseksi vain muutama kunta toimii suositusten mukaisesti.

Maksuttoman ehkäisyn on todettu lisäävän ehkäisyn käyttöä. Maksuttoman ehkäisyn tarjoavissa kunnissa nuorten tekemien raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut merkittävästi ja sukupuolitautitartuntojen määrä on vähentynyt. Pelkästään Turussa arvioidaan alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytysten maksavan yli 40 000 euroa vuodessa. Eniten raskaudenkeskeytyksiä tehdään Suomessa kuitenkin 20-24-vuotiaiden ikäluokassa.

Myös turvaseksistä huolehtiminen on tärkeää, sillä sukupuolitautitartuntojen määrä on kasvussa. Klamydia on yleisin sukupuolitauti nuorten keskuudessa ja tartuntoja voitaisiin vähentää helposti suojatulla yhdynnällä. Raumalla on maksuttoman ehkäisyn seurauksena alle 20-vuotiaiden klamydiatartuntojen määrä laskenut kolmanneksella. On arvioitu, että Rauma säästää maksuttomalla ehkäisyllä jopa 100 000 euroa vuodessa.

Paraisten kaupunginvaltuuston vihreä valtuustoryhmä esittää, että kaupunki alkaa tarjota maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille paraislaisille nuorille. Perustelemme ikärajan asettamista 25 ikävuoteen etenkin 20-24-vuotiaiden korkeiden raskaudenkeskeytyslukujen takia. Ehkäisyn lisäksi nuorille tulisi myös tarjota monipuolista valistusta seksistä ja sukupuolitaudeista. Jotta maksuton ehkäisy tavoittaisi kaikki, tulisi kaupungin eri hallinnonalojen tehdä asiassa aktiivista yhteistyötä keskenään.

Jokaiselle paraislaislaiselle nuorelle tulisi löytää sopiva ehkäisymuoto. Kaupungin tulisi tarjota hormonaalisen ehkäisyn rinnalla maksutta myös kondomeja, jotta sukupuolitauteja ehkäistäisiin tehokkaammin, ja vastuu ehkäisystä jakautuisi tasaisemmin eri sukupuolille.

Kondomeja tulisi olla jatkuvasti maksutta saatavana säännölliseen ehkäisyyn. Kondomit tavoittavat nuoret parhaiten siellä, missä he luonnollisestikin liikkuvat. Kondomeja tulisi jakaa nuorisotaloilla, nuorten tapahtumissa, kouluterveydenhuollossa, oppilaitoksissa, kutsunnoissa sekä armeijassa. Kondomien tulisi olla niin helposti saatavilla, että jopa Paraisten tunnetut revyysankarit, herrat Sundqvist ja Lundberg, ne helposti löytävät.