Helena Särkijärven, Sanna Aution ja Cornelius Collianderin aloite vastuullisuuden edistämisestä Paraisten kaupungin elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa

 

lehmatSuomen julkisten hankintojen yhteenlaskettu arvo on vuosittain 35 miljardia euroa. Hankinnoilla on merkittävä vaikutus kotimaisten tuotteiden ja yritysten palveluiden kysynnälle. Suomi on edelläkävijä monissa elintarviketurvallisuuteen, eläinten hyvinvointiin ja ympäristötoimenpiteisiin liittyvissä tuotantotavoissa, mutta näitä ei ole tarpeeksi hyödynnetty osana laadukasta julkista ruokapalvelua.
Vastuullisissa ruoan tuotantotavoissa huomioidaan tehostetusti pellon hyvät viljelymenetelmät, ravinteiden kierrätys, tarpeen mukainen kasvinsuojelu, eläinten hyvinvointi ja terveys sekä elintarviketurvallisuus.

Maa- ja metsätalousministeriön julkisia elintarvikehankintoja koskevassa periaatepäätös-luonnoksessa ehdotetaan, että julkisissa ruokahankinnoissa tulisi käyttää kriteerinä esimerkiksi sian saparoa eli sitä, että tiloilla ei katkaista sioilta saparoita hännänpurennan ehkäisemiseksi. Siipikarjasta saatavat tuotteet tulisi hankkia tiloilta, joilla on tuotantokauden aikana toteutettu salmonellan vastustusohjelmaa, ja joilla lintujen nokkia ei katkaista höyhenten nokkimisen ehkäisemiseksi.

Saaristomeren Vihreiden näkemykseen mukaan julkisiin hankintoihin tulisi sisällyttää myös kriteerejä, jotka takaavat elintarvikeketjussa toimivien työntekijöiden oikeudet. Tämä tarkoittaa esimerkiksi työntekijöiden oikeutta lomaan, työterveyshuoltoon sekä järjestäytymiseen.
Järkevästi suunnitellut ja kilpailutetut julkiset hankinnat luovat alueilla uusia työpaikkoja, kasvattavat verotuloja ja edistävät kestävän kehityksen toteutumista.

Saaristomeren Vihreät esittää, että Paraisten kaupungin elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa asetetaan jatkossa kriteeriksi elintarvikeketjun vastuullisuus. Tuotantoeläinten terveys ja hyvinvointi, ympäristön kannalta hyvät viljelytavat sekä kattava elintarviketurvallisuus tulee sisällyttää osaksi Paraisten palvelu- ja hankintastrategioita sekä kaupungin yleisiä hankintakäytäntöjä. Asetettuja vastuullisuuskriteereitä tulisi siten noudattaa jatkossa kaupungin kaikissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa.