Tulevaisuuden maapalloa uhkaa ruokapula muutaman vuosikymmenen sisällä. Maailman väestö kasvaa ja kulutustottumukset muuttuvat, mutta ruoantuotanto ei lisäänny vastaavalla tavalla. Maailmantalouden painopiste tulee myös siirtymään yhä enemmän Aasiaan, ja eurooppalaisten kyky ostaa yhä kallistuvia resursseja maailmanmarkkinoilta heikkenee. Kilpailu niukkenevista resursseista kiihtyy.

Kehitys on suunnattava kestävämmälle tielle, jotta voimme turvata Suomen ja maapallon tulevaisuuden. Meidän tulee panostaa entistä enemmän paikallisiin ruoka- ja energiaratkaisuihin, jotka tukevat ympäristönsuojelua, aluetaloutta ja omavaraisuuden toteutumista.

Julkisia hankintoja ohjaa tänä päivänä useimmiten halvin hinta. Kilpailutusten johtavana ajatuksena tulisi kuitenkin olla tuotteen tai palvelun hinta-laatusuhde kokonaisuutena. Hankinnoissa tulisi aina huomioida myös niiden aluetaloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset.

Suomalaisen työn liiton laskelmien mukaan Suomeen syntyisi jopa 10 000 työpaikkaa, jos jokainen suomalainen ostaisi kuukaudessa kymmenellä eurolla lisää kotimaisia tuotteita ja palveluita. Mielestäni on vastuutonta, ellemme julkisissa hankinnoissa sovella tätä tietoa.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravintosuositukset kehottavat suomalaisia lisäämään esimerkiksi kalan ja kasvisten syöntiä. Suosituksessa kiinnitetään aiemmasta poiketen huomiota myös ruoantuotannon ja –kulutuksen ympäristövaikutuksiin. Kuormitusta voitaisiin vähentää suosimalla sesonkiruokaa sekä tuomalla kansalaisten ruokavalioon lisää kotimaista perunaa, juureksia ja marjoja.

Lähikalan syöminen on ympäristöteko. Kalastus poistaa ravinteita vesistä, millä on merkitystä erityisesti särkikalavaltaisten vesistöjen hyvinvoinnille. Oikein käsiteltynä jopa roskakaloina pidetyistä lahnasta ja särjestä voidaan valmistaa maukasta ruokaa. Monissa kunnissa on jo onneksi lisätty lähikalan käyttöä ruokapalveluissa. Esimerkiksi Naantalin kouluruuissa lähikalaa on hyödynnetty jo parin vuoden ajan.

Paikallisilla kestävän kehityksen ratkaisulla on myönteisiä vaikutuksia työllisyyteen, ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Tulevaisuuden haasteet on mahdollista kohdata paikallisin ratkaisuin, kunhan osaamme tehdä oikeita valintoja.

Särki on järkisärvin.

 

Kirjoitus on julkaistu Vakka-Suomen Sanomissa 10.3.2015, Maaseudun Tulevaisuudessa 18.3.2015, Auranmaan viikkolehdessä 20.3.2015  ja Åbo Underrättelser -lehdessä 12.3.2015

Särki on järkisärvin.