På ett möte gällande mina förtroendeuppdrag råkade jag vara den enda finskspråkiga deltagaren. Efter mötet frågade man mig försiktigt, hur det kändes att vara tvungen att lyssna på tvångssvenska.

Till det svarade jag att för mig existerar det inte sådana ord.

Att studera svenska har för mig aldrig varit ett tvång utan närmast en rättighet.

Så låt oss nu en gång för alla, så här under riksdagsvalkampanjen, göra det här klart för alla:

Jag understöder att alla i vårt lands grundskolor också i fortsättningen skall studera både finska och svenska.

Jag bor i en starkt tvåspråkig kommun och det svenska språket är vardagsmat för mig. Jag förstår muntlig och skriven svenska tillräckligt bar så att jag kan läsa svenskspråkiga nyheter och fungera t.ex. i förtroendeuppdrag. På möten talar var och en vanligen sitt eget modersmål och efter en liten tid vänjer ­man sig och sen ger det inte längre något huvudbry.

Jag tycker att det finns många orsaker varför det lönar sig att studera svenska.

För det första, ifall det skulle bli frivilligt att studera det svenska språket skulle det öka ojämlikheten mellan medborgarna på arbetsmarknaden. I princip skulle de som inte talade svenska vara i en svagare ställning på arbetsmarknaden i sitt eget hemland.

Finland har varit en del av Sverige under 700 års tid och vi har som nation bakom oss en mycket lång gemensam historia. Jag anser därför att det är förnuftigt att vi i våra skolor bekantar oss med vårt lands kultur och historia också via det svenska språket. Att kunna svenska är en del av den finska allmänbildningen.

Samhällsdebatten ignorerar oförlåtligt ofta också den politiska sidan som språkkunskaper i svenska medför. Med att förstärka det svenska språket påvisar Finland konkret att vi hör till de nordiska samfundet och dess kulturkretsar. Jag själv tillhör anhängarna av ett mångfasetterat nordiskt samfund.

Allmän kunskap i det svenska språket anser jag vara vår nations enande faktor. Oberoende av modersmål är vi alla finnar och seglar i samma båt. Ju bättre vi kan förstå varandra desto framgångsrikare är vi i längden.

Låt oss hålla flaggan högt!

Kotikaupunkini Parainen on vahvasti kaksikielinen. Väestöstä 57% on ruotsinkielisiä, 42% suomenkielisiä ja 1% muunkielisiä.